DISTRIBUIȚI

Devenit simbol, îl întâlnim pretutindeni, iar iscodirile minții naratorului din Humulești renasc peste tot. Voroava crengiană în spiritul ei popular se altoiește mereu, în măsura în care crește cunoașterea de noi înșine, ca oameni culți, la statutul unei ființe adevărate.

În personalitatea ION CREANGĂ fiecare român, mai ales cei din Moldova, se recunoaște ca atare, cu tot ce are mai de preț al său. Istoricul Alexandru Henopol observa că ION CREANGĂ își „ mărginea cadrul ideilor la puternicul și vorbitorul grai al poporului de la țară, din care dânsul răsărise, pentru a-i încondeia frumusețile.”
Să reținem pentru un moment, doar atât: dacă a existat vre-unul din contemporanii lui CREANGĂ care să aibă despre humuleștean cele mai avizate opinii, acela nu e altul decât EMINESCU. Altfel spus, dacă îl vedem astăzi pe ION CREANGĂ așa cum îl știm, cu ochiul lui MIHAI EMINESCU îl privim.
Vorbirea lui CREANGĂ e graiul pe care simți c-ar trebui să-l vorbești, simțirea lui e simțirea cea dintâi care te cuprinde înainte de a te potrivi altor calapoade sufletești. Liniștea e echilibrul lui intern, seninătatea în rezistența împotriva încercărilor, precum și gluma sunt însușirile noastre din balade și povești.
Forța lui creatoare este epică, iar neuitatele tipuri sunt prinse în structura lor epică.

Continuarea citiți în n.9-10 din 25 februarie 2022