Investiții de milioane pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor

Investiții de milioane pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor

30
DISTRIBUIȚI

Consiliul raional Sângerei are șansa de a atrage investiții de milioane de lei  de la Banca Mondială  de Investiții. Această șansă i se oferă după  depunerea a două note conceptuale , prin care sunt solicitate investiții pentru  propunerile de proiecte, care prevăd extinderea  spațiului de plasament a  temporară  a  bătrânilor și persoanelor cu dezabilități   în Centrul„ Agape” din Sângerei și construcția de noi locuințe sociale  în  clădirea fostei maternități a Spitalului raional. Pentru atragerea a 19 milioane de lei , cât sunt necesare întru realizarea acestor obiective , condiția primă este  asigurarea contribuției  din partea Consiliului raional. Acesta urmează să asigure spațiile de  construcție a obiectivelor date, cât și  documentele  de proiect și studiile de fezabilitate.

  Pentru atragerea acestor investiții  lucrează o echipă  largă de specialiști din cadrul Consiliului raional,  ai Direcției  Economie și Atragerea Investițiilor și Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri. Procesul de lucru și de implicare a tuturor  factorilor  este gestionat de vicepreședintele raionului pentru proiecte sociale Tudor Tutunaru și șefa Secției Economie și Atragerea Investiților  lilia Cucoș. Cu fiecare zi    se fac pași concreți spre a obține reușite în aceste nobile intenții de atragere a investițiilor pentru  îmbunătățirea calității vieții  oamenilor din oraș și raion. Cerința investitorilor și a coordonatorilor acestor proiecte este Consiliul raional să aibă în posesie locațiile și terenurile aferente unde vor urma  construcțiile preconizate. În acest moment cheie care  ar permite mersul favorabil al lucrurilor echipa se ciocnește de piedici. Problema este că spațiul  unde urmează să fie extinsă activitatea Centrului de Plasament  temporar „Agape” aparține primăriei orașului Sângerei. Potrivit Liliei Cucoș    noi am  solicitat primărie orașului  transmiterea  cu titlu gratuit  a bunului imobil și a terenului aferent centrul Agape. În acest sens echipa  a înaintat un demers  către primărie semnat de președintele raionului Grigore Corcodel:„Consiliul raional solicită transmiterea  cu titlul gratuit  a bunului imobil cu nr. cadastral 7401510009,01 și a terenului aferent  cu sediul în or. Sângerei, str. Independenței nr.56 a centrului de zi și cu  plasament temporar pentru persoanele  în etate și adulți cu dizabilități „Agape” , care este gestionat de direcția  Asistență Socială și Protecția Familiei. Drept motiv pentru transmiterea  bunului   cu titlu gratuit  este depunerea unei note  de argumente de către Direcția Economie și Atragerea Investițiilor cu privire la extinderea spațiului Centrului de Zi”.

  Responsabil de proiectele sociale implementate în raion vicepreședintele Tudor Tutunaru  s-a referit   la argumentele în favoarea acestei colaborări cu primăria care ar rezulta cu un răspuns pozitiv la  solicitarea către primărie:„  Noi avem nevoie  să realizăm aceste inițiative de proiecte  pentru îmbunătățirea  calității vieții cetățenilor.  Consiliul raional nu face pentru sine aceste proiecte. Nu  bucurăm că banca  mondială pentru investiții   este deschisă să le acopere financiar. Sunt sume enorme de milioane, care  urmează să fie investite pentru raionul Sângerei. Din pricina unor mofturi ale primăriei noi nu avem dreptul să le pierdem. Sunt pentru cetățeni investițiile  preconizate, nu pentru binele  autorității   raionale. Odată  refăcute  aceste  spații,  Centrul de plasament, inclusiv casa socială vor rămâne pentru cetățenii și în slujba necesităților lor, din oraș și din raion. Indiferent de  cine va fi la conducerea raionului, indiferent de reformele administrative care posibil se vor face.  Noi insistăm   către consilierii consiliului orășenesc să fie  deschiși și înțelegători  de necesitatea  dată și  să  ofere   susținere la solicitarea noastră. Nu pentru  vecepreședinte sau președinte, dar strict  pentru   acoperirea financiară acestor inițiative de atragere a investițiilor”.

   Necesitățile de realizare a acestor proiecte în raion sunt  majore. La Centrul de plasament temporar„Agape”   sunt locuri doar pentru 13 beneficiari. Cu extinderea  spațului și cea de doua parte a clădirii care acum se află în paragină  ar mai fi posibil deschiderea de noi  paturi de plasare  a   persoanelor nevoiașe. Plus la toate, cu același număr de personal  existent acum,  tot de 13 persoane ar fi posibil deservirea unui număr mai mare de beneficiari. Odată cu extinderea  dată, va fi posibilă  moderniza și înzestrarea cu  aparate , inclusiv de diagnosticare și tratament  a întreg spațul și s-ar îmbunătăți calitatea serviciilor.

   Ar fi posibilă eficientizarea  deservicii necesităților beneficiarilor din partea Direcției Asistență Socială, susțin surse din cadrul  acesteia. Potrivit Mariei Bajura, șefa instituției, la  „în rândul de așteptare avem înscriși  peste 200 de solicitări pentru asistent personal, de care au nevoie persoanele țintuite la pat din raion. Dacă  extindem spațiul de plasare , am putea multe din aceste persoane să fie îngrijite  în cadrul   centrului  respectiv”. Este   binevenit acest proiect.  Ar fi  o soluție pentru necesitățile  cetățenilor cu nevoi  speciale  din aceste categorii,  susțin și asistenții sociali care activează în cadrul direcției. Ei  se confruntă cu problema în cauză.  Deseori nu au unde plasa o persoană cu necesități  de îngrijire în cadrul unui Centru ca„ Agape”, din lipsa locurilor disponibile.

    Urmează primăria  să dea un răspuns afirmativ la  solicitarea  înaintată. În acest sens primarul Arcadie Covaliov a semnat un răspuns  cu următorul conținut:„ Cu referire la demersul Dumneavoastră, privind transmiterea  cu titlu gratuit a bunului imobil cu nr. cadastral 740151009.01 și terenul aferent  acestuia, vă aducem la cunoștință că chestiunea  dată va fi examinată la ședința ordinară a Consiliului orășenesc din luna iunie curent”.         

    Până la moment lucrurile tergiversează. Din vina primăriei că nu își dă acordul pentru extinderea spațiului, Consiliul raional și unitatea de inițiere a acestor inițiative de proiecte investiționale, stau pe   loc. Nu pot face pașii  care se cer  zi de zi  prin  pentru determinarea contribuției Consiliului raional.

   Solicitându-i  explicații de ce  primăria este reticentă la solicitările  pentru  realizarea acestor inițiative de îmbunătățire a vieții  cetățenilor, primarul Arcadie Covaliov  a spus că  primărie nu i s-au prezentat argumente care ar garanta necesitatea  transmiterii cu titlu gratuit a bunului imobil și terenul aferent:„Eu oricând sunt deschis să semnez o scrisoare de garanție  pentru acest proiect, doar că nu  au prezentat argumentele necesității. Nimeni nu ne-a  garantat că după  darea  terenului, acesta nu se va afla în paragină  cum este la ziua de astăzi.