DISTRIBUIȚI
În poză: pe teren agricol la SRL „Burcovschi Grup”

Pe terenurile agricole ale raionului continuă lucrările de recoltarea culturilor din prima grupă. Din 10 mii 562 hectare cultivate cu grâu, 80-85 % sunt eliberate de rod. Pe celelalte suprafeţe rămase, lucrările decurg anevoios, tergiversat, nu cum îşi doresc producătorii. Boabele de grâu se scutură, pierderile sunt majore. Unii agenţi economici implicaţi nu au dispus de tehnică la momentul oportun, încât să ia cu amploare secerișul. Alţii s-au ciocnit de defecţiuni ale combinelor şi au pierdut timpul preţios, staţionând în ateliere de reparaţii.
Au reuşit să încheie cu succes secerișul companiile agricole care dispun de tehnică performantă şi suficientă ca să recolteze producţia în termeni optimi. Potrivit specialiştilor Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, au încheiat cu bine Campania „Seceriş-2018” unităţile agricole: SRL ,,Semincerul Unic”, SRL „Alodiu Nord”, SRL „Semidar agro”, ÎI „Petru Cucer”, Gospodăria Ţărănească „Chihai Nicolae”, SRL „Virtuozimpex”, SRL „Legaţia Agricolă”. Recolta medie pe raion la hectar obţinută de pe suprafeţele recoltate ar fi de 25 qintale/ha. Grigore NEGRUŢI, şeful direcţiei s-a convins la faţa locului că „mai puţin se recoltează de pe suprafeţele rămase, unde lucrările decurg cu întârziere. Nici cantitatea, nici calitatea nu este cea aşteptată, recolta fiind compromisă. Pierderile la un hectar de grâu depăşesc 500 kg”. Din cauza defecţiunii motorului combinei, cu întârziere mecanizatorii din unitatea agricolă „Agrofixcom”, continuă recoltarea grâului, dar şi a rapiţei. Încă decurge secerişul în gospodăriile: SRL „Burcovschi Grup”, ÎI „Tofan şi Coo”, SRL „Coriandro Agro”, SRL „Roşiori Lux”,, SRL „Agrocopăceni”, GŢ „Şveţ Ghenadie”.