În atenţia angajatorilor din agricultură

În atenţia angajatorilor din agricultură

22
DISTRIBUIȚI

Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește, că potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale,  pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) pentru neplata, în termenele stabilite la pct. 1.5 din anexa nr. 1 a legii citate, a contribuțiilor de asigurări sociale calculate pentru anul de gestiune se  aplică cu începere de la 1 noiembrie al anului de gestiune.

În acest context, pentru angajatorii din agricultură care practică în decursul anului 2023 nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, la contribuțiile de asigurări sociale declarate pentru lunile ianuarie – septembrie ale anului 2023, în cazul în care nu au fost achitate în termenul stabilit de lege pe parcursul anului nu au fost calculate majorări de întârziere.

Astfel, în cazul în care contribuțiile de asigurări sociale declarate pentru perioadele ianuarie – septembrie 2023 nu au fost achitate până la 1 noiembrie curent, începând cu data menționată și până la achitarea acestora se vor calcula lunar majorări de întârziere.

La fel, în cazul în care contribuțiile de asigurări sociale declarate pentru perioadele octombrie –decembrie ale anului 2023 nu vor fi achitate în termenii stabiliți se vor calcula penalității, începând cu data ce urmează după termenul de plata și până la achitarea acestora. Respectiv, termenul de declarare și achitare a contribuiților de asigurări sociale:

–          pentru luna octombrie 2023 este data de 27 noiembrie 2023;

–          pentru luna noiembrie 2023 este data de 26 decembrie 2023;

–          pentru luna decembrie 2023 este data de 25 ianuarie 2024.

Potrivit celor relatate, Casa Națională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislației, respectiv, să declare și să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliți de lege.