Importanța deciziilor adoptate

Importanța deciziilor adoptate

Interviu realizat cu Ion GRĂJDIERU, consilier raional

162
DISTRIBUIȚI

   Consilierii raionali sunt mesageri ai aspirațiilor și doleanțelor oamenilor muncii, care trudesc zi de zi. Poziția lor obiectivă vizavi de problemele cotidiene ale cetățenilor e o dovadă elocventă, că ei trăiesc cu grijile acestora. În ce măsură reușesc să facă față lucrurilor ne relatează Ion GRĂJDIERU, consilier raional.

– Sunteți mulțumit de ceea ce realizați dumneavoastră în Consiliul raional?

„Primesc o plăcere de la activitatea mea în cadrul Consiliului raional. Consider că organul nostru deliberativ rezolvă probleme utile atât pentru activitatea tuturor instituțiilor, subordonate Consiliului raional, cât și pentru populația raionului nostru în parte. Aceasta este și menirea consilierilor raionali de a gestiona activitatea raionului.”

– Membru al cărei Comisii de Specialitate sunteți și care este contribuția dumneavoastră în activitatea ei?

„Sunt membru al Comisiei consultative pentru Complexul Agroindustrial și secretarul acestei comisiei. Una dintre sarcinile comisii nominalizate este supravegherea executării deciziilor privind activitatea Completului Agroindustrial, implicarea activă la ședințele comisiei în cauză.”

– Care decizii ale Consiliului raional le considerați cele mai importante și reușite?

„Consider foarte importante acele decizii, prin care se adoptă sau se rectifică Bugetul raional pentru fiecare an. Anume de executarea și gestionarea bugetului depinde vitalitatea instituțiilor raionului. Orice decizie este importantă deoarece are un impact imediat sau un viitor decent al cetățenilor raionului. Cele mai importante le consider…

continuarea o veți citi în numărul 8 al ziarului din săptămâna aceasta

Foto: arhiva personală