DISTRIBUIȚI

– Stimate Grigore Corcodel, Vă rog să vă referiți la proiectele implementate, ca să știe cetățenii la ce etape sunteți. Ce colaborări și parteneriate aveți stabilite?

-În activitatea sa, Consiliul raional Sângerei a pus întotdeauna un accent aparte pe atragerea și implementarea diverselor proiecte investiționale care au menirea de a crea și asigura condiții optime pentru cetățenii raionului.
Varietatea acestora înglobează și pun accentul pe domenii precum: cel educațional, social, cultural și economic, factori ce contribuie nemijlocit în procesul de modernizare a raionului.
Menționez că la moment suntem implicați în implementarea mai multor proiecte precum: „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni”, contribuția Consiliului raional fiind de 217 mii lei. În urma îndeplinirii lucrărilor de renovare, cei circa 320 de elevi vor beneficia de condiții europene care se vor face simțite grație reparației acoperișului, sistemului de încălzire, izolarea pereților, înlocuirea geamurilor, renovarea rețelelor electrice cât și conectarea la sistemul de canalizare.

Referitor la reparația și modernizarea insituțiilor de învățământ, reiterez și despre realizarea proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”, finanțat de Banca Mondială, gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și implementat de către IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.
Acest proiect prevede lucrări de construcție a acoperișului șarpant, schimbarea articolelor de tâmplărie, lucrări pe interior (pereți, tavane, pardosele, blocuri sanitare), rețelele interioare de aprovizionare cu apă și canalizare, sistemul de încălzire, lucrări pe exterior (glafuri, riglete, pereu, soclu), construcția centralei termice și rețelele termice exterioare, stația de epurare, rețele și echipament electric, amenajarea teritoriului. Costul total al lucrărilor contituie 10 668 465, 72 lei, partea noastră de contribuție fiind de 400 mii în anul 2019 și 630 mii în anul 2020.

Un alt proiect în curs de implementare este „Increasing crossborder accessibility by the modernisation of local interest infrasctructure in Iasi County, Romania, and Sângerei District, Republic of Moldova”, COD „HARD/3.1/5, finanțat din sursele Uniunii Europene prin Programul Operațional comun Romania-Republica Moldova 2013-2020.

Continuarea citiți în n.20 din 21 mai 2021