DISTRIBUIȚI

Se cuvine să ne cercetăm cu grijă pe noi înșine, pentru a vedea dacă suntem astfel încât împărăția lui Dumnezeu să fie într-adevăr în noi înșine și noi să fim încredințați în simțirea sufletului că am dobândit-o.
Dacă în sufletul cuiva n-a împărățit Hristos-Dumnezeu și dacă unul ca acesta nu înțelege în sufletul său, prin simțirea cea duhovnicească, că Dumnezeu săvârșește întrînsul voia Sa prin Iisus Hristos, acela încă nu crede. Peste unul ca acesta încă mai împărățește întunericul și păcătosul nu recunoaște că este orb în sens duhovnicesc, împărăția lui Hristos vine numai la cei care înțeleg ce consistă ea, și venind îi face întocmai cu îngerii.
Dumnezeu – Creatorul împărățește asupra tuturor. El împărățește peste noi cu dragostea, cu cunoștința și cu adevărul. Iată, tocmai această împărăție a poruncit Domnul s-o căutăm. Domnul Iisus Hristos este totul pentru noi: cunoștință, înțelepciune, cuvânt, lumânare și contemplare. Cei ce-L iubesc și îi cunosc au fericirea să guste în parte din bunătățile Sale încă din viața de acum, și copiii Lui aud în chip tainic graiuri de nespus, ascunse de cea mai mare parte a oamenilor.
Semnul, care arată în noi harul împărăției lui Dumnezeu, este absența puternicelor dorințe de bunătăți vremelnice, de exemplu, de avuție și de plăceri trupești, din fața cărora purtătorul împărăției lui Dumnezeu se întoarce cu toată inima și cu tot sufletul. Unde este smerită cugetare și plânsul, acolo este prezența lui Dumnezeu și lumina harului Sfântuluui Duh. Lacrimile neîncetate curăță sufletul de orice patimă și îl fac cu totul strălucitor. Un astfel de suflet stinge cu desăvârșire în sine mânia, se face nemișcat la atacurile pomenirii de râu și e blând.
Pecetea Mântuitorului într-un creștin este lumânarea Duhului Sfânt, care lucrează în multe chipuri de sus și înfățișază multe semne ale puterii lui Dumnezeu, începând cu plânsul pentru păcate și cu smerenia. Iar diavolul se întoarce ca să nu vadă pecetea cu care Hristos îi pecetluiește oile Sale…

Arhimandritul Pahomii JUGĂNARU, starețul Mănăstirii „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Bocancea

continuarea o puteți citi în numărul 11 al ziarului din săptămâna aceasta