DISTRIBUIȚI

Cu ocazia zilei de naștere a lui GRIGORE VIERU, în raion vor avea loc mai multe manifestări consacrate poetului. Or, GRIGORE VIERU rămâne stindardul înfrățirii noastre prin metaforă.
Frumusețea, profunzimea și taina versului vierean, sunt convinsă, nu vor putea fi descifrate niciodată. Ceea ce înseamnă că Poetul, prin tot ceea ce a creat, este, pe drept cuvânt, nemuritor.

Poetul a încercat și a reușit, pe parcursul întregii vieți, să așeze limba română alături de Biblie. El zicea: „ Două lucruri în această lume au fost zidite până la capăt: Biblia și limba română. Perfecțiunea, frumusețea limbii române e lucrarea lui Dumnezeu. Când credincioșilor li s-au închis bisericile, ei comunicau cu Dumnezeu prin Biblie.”

Continuarea o citiți în nr. 07 din 12 februarie 2021