DISTRIBUIȚI
În poză: evenimentul inaugurării noului sistem de încălzire

Una din direcțiile prioritare de dezvoltare și modernizare a sistemului educațional din raion vizează responsabilizarea autorităților administrației publice locale, a partenerilor sociali privind asigurarea calității educației, implicarea reală a comunității în viața școlii.

E lesne de înțeles că materializarea acestor deziderate necesită condiții optime de activitate în instituțiile de învățământ. În această ordine de idei Programul strategic de dezvoltare a învățământului în raion pentru anii 2015 – 2020 prevede optimizarea unor gimnazii și școli primare, minimizarea cheltuielilor nejustificate la întreținerea acestora.
Din considerentul că la Gimnaziul „Mihai Dolgan”, din satul Petrovca, comuna Copăceni studiază un număr mai mic de 91 copii, condițiile de studii lasau de dorit, din lipsa de mijloace financiare, nu toți copii sunt alimentați, instituția în cauză trebuia reorganizată în anul curent. Cei 37 elevi din clasele a V – IX urmau să-și continuie studiile la gimnaziul din satul Copăceni situat la o distanță de 6 km. Iar în blocul de învățământ din s. Petrovca să fie instruiți doar elevii din clasele primare. Însă și după reorganizare starea de lucruri la această instituție de învățământ avea să rămână una dezastruoasă: sistemul de încălzire defectat, ferestrele și ușile putrede. Din cauza că în perioada rece a anului temperatura maximă în clase era doar 15 grade, atât copiii, cât și cadrele didactice suportau frigul, se îmbolnăveau și nu frecventau regulat lecțiile…

Mai departe puteți citi în ziarul numărul 36 din săptămâna aceasta