DISTRIBUIȚI

Stimate Domn,
Frumoasa aniversare, pe care o marcați în aceste zile, reprezintă un rezonabil prilej de a Vă adresa cu o deosebită afecțiune cele mai sincere și calde felicitări, alături de urările noastre de sănătate și belșug.
Vă exprimăm recunoştința și admiraţia pentru tot ce ați făurit pe parcursul anilor de activitate, pentru dragostea faţă de oameni și dorim ca să Vă știm în continuare energic, mărinimos, optimist, iar viața să Vă fie plină de împlinirii și imense bucurii.
Să ne trăiți mulți ani, fiind mereu în preajma celor care Vă sunt dragi și cărora le sunteți drag.
Cu deosebită considerație, echipa OT PLDM Sângerei