DISTRIBUIȚI

Dezvoltarea societății civile are o importanță majoră pentru fortificarea valorilor supreme ale țării, cât și pentru dezvoltarea amplă a comunităților. Totodată, pentru ca implicarea sectorului asociativ în soluționarea treburilor publice să aibă un rezultat sporit, este necesară cooperarea intensă cu instituțiile statului.
Ținem să menționăm că Consiliul raional Sângerei, depune eforturi pentru susținerea mediului dat, fiind receptiv la solicitările de conlucrare cu Asociațiile Obștești. În acest sens, conform deciziei Consiliului nr. 2/17 din 10.06.2022, președintele raionului Grigore Corcodel, a mai semnat astăzi un Acord de Colaborare cu președintele A.O. “SinergyHub” Constantin Hadîrcă. Conform actului, părțile și-au luat angajamentul de a uni forțele pentru consolidarea capacităților instituționale întru elaborarea și implementarea proiectelor investiționale, în urma cărora se urmărește îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, dezvoltării comunității și protejării mediului.

P, BP