DISTRIBUIȚI

În momentul în care mi s-a oferit oportunitatea de a coordona Consiliul Consultativ al Elevilor din cadrul Gimnaziului „Sergiu Rădăuțan”, m-am bucurat foarte mult. Aici avem oportunitatea să învățăm, dar și să ne implicăm în activități care s-au derulat la nivel raional.

Consider că în acest fel ni se oferă experiențe noi, posibilitatea de a crea relații de prietenie, de a învăța să comunicăm asertiv, de a ne dezvolta abilități organizatorice, de a deveni mai responsabili în ceea ce privește implicarea socială. Mărturisesc că am descoperit noi metode de învățare și, cel mai important, am descoperit ce impact puternic poate avea responsabilizarea elevilor în tot ceea ce înseamnă viața școlară. Tot prin prisma experienței în mod direct, învățăm că opinia elevilor ajută într-o mare măsură în procesul de organizare de proiecte și participare la activități care îmbină educația cu jocul, cu distracția.
Consiliul Consultativ al Elevilor reprezintă o formă de organizare sociativă a elevilor cu un rol aparte în democratizarea școlii și a relației profesor-elev. Este alcătuit dintr-un grup de elevi aleși pe baze democratice. CCE promovează cooperarea, parteneriatul, munca în echipă, dezvoltarea personală a elevilor.
În raionul nostru întrunirile Consiliilor Consultative ale Elevilor își desfășoară activitatea lunar sau de câte ori este nevoie la nivel de instituție, iar la nivel raional – o data la 3 luni . Aceste întruniri sunt ghidate de Ion Roșca, metodist superior la DGE.
În decembrie 2021 a avut loc a doua întrunire a Consiliului Consultativ Raional al Elevilor. De această dată, din cauza pandemiei Covid-19, întrunirea a avut loc online pe platforma Meet. La ordinea de zi, au fost puse în discuție două subiecte referitoare la condițiile de activitate create în instituții pentru perioada rece a anului și promovarea procesului educațional în instituții în condițiile de criza Covid-19.

Continuarea citiți în n.1-2 din 1 ianuarie 2022