DISTRIBUIȚI

    Duminică, 27 octombrie , curent Fundația ”Copăceni-VDR”, condusă de Maria Bajura, șefa Direcției Educație Sângerei, a reușit organizarea celei de-a V –a ediții a Festivalului „Galbenă gutuie”, dedicat poetului viu în inimile sutelor de participanți la eveniment și a tuturor râmânilor de pretutindeni, Adrian Păunescu. „ Galbenă gutuie” a avut loc la baștina poetului, în Gimnaziul din Copăceni care-i poartă numele și-i păstrează eternitatea . În această duminică a sufletelor celor ce respiră românește, prin poezia sa, instituția școlară a fost plină de admiratori ai poeziei și creației sale și doritori de a-și împlini dorul de Păunescu prin participarea la festival.

    În organizarea acestui minunat eveniment cultural-literar președinta Fundației nu este singură. Ediție cu ediție, inclusiv în actuala ediție, ea a fost susținută de parteneri ca Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din R.Moldova, în persoana academicianului și directorului Valeriu Matei, delegația din România, reprezentanții Societăteii cultural-istorice „ Mihai Viteazul,” din Ploiești, Mihaela Radu , directoarea Bibiliotecii naționale „ Nicolae Iorga” , Ploiești, care a fost prezentă la toate cinci ediții ale „Galbenei Gutui” la Copăceni, Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, reprezentată de Simona Cuciureanu. Potrivit acestei reprezentante„ei sunt acei care și-au asumat proiectul de renovare și restabilire a Casei memoriale de la Copăceni ,unde s-a născut Adrian Păunescu”.
    Asociația nominalizată constuiește pe acest loc și un muzeu de literatură românească, care va conține la inaugurare multă carte romănească, inclusiv cea a poetului.De asemenea festivalul a fost onorat de prezența academicienilor Gheorghe și Maria Duca, a scriitorului -academician Nicolae Dabija a jurnalistului Andrei Moroșanu de la Revista „Literatura și Arta”. Au fost prezenți și au participat la probele de concurs liceeni, elevi din gimnazii, susținuți de profesorii lor de pe ambele maluri ale Prutului:de la Liceul Tehnologic„ Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, Suceava, parteneri educaționali, de deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Gheorghe Brașovschi, președintele raionului Grigore Corcodel , împreună cu echipa de specialiști ai Aparatului președintelui,Valeriu Rusu, șeful Secției raionale Cultură, Ion Leașcenco, președintele Blocului Unității Naționale, dar și artiștii neamului Viorel Burlacu,Iurie Sadovnic, și directorul artistic al Teatrului Poetic „ Alexei Mateevici”, actorul Nicolae Jelescu. Acestea au fost oaspeții de onoare, alături de care au fost prezenți și au participat elevi și tineri din instituțiile de învățământ din raion, colective vocale din raionul Sângerei ,cât și din alte raioane, cum ar fi Drochia , Calarași, Telenești, Orhei.Participanții și-au manifestat dragostea față de poetul Păunescu prin dedicații poetice, înscriindu-se la Secțiunea Poezie, cât și prin interpretarea cântecelor, în mare parte scrise pe versurile poetului, la Secțiunea Cântec.
Corul gimnaziulu -gazdă, condus de profesoara de muzică Vera Gânju a dat tonul festivității prin interpretarea Imnului R.Moldova și a mai multor imnuri pentru Basarabia iubită atât de mult de poetul comemorat, pentru înfăptuirea Unirii. Interpretul Ion Ceresău, băștinaș, a cântat Imnul Festivalului, scris pe versurile eterne ale lui Păunescu, „ Galbenă Gutuie”, făcând sala de spectatori să trăiască emoții de admirație și omagiu pentru Păunescu. Încă o voce care a răzbătut până la Putna și eternitatea poetului a fost a interpretului Valeriu Ciobanu de la Casa de Cultură „ Nicolae Iorga” din Sângerei, ambele piese fiind un omagiu al tinerilor talente ale culturii,adus poetulului.
În această atmosferă plină de spiritul Păunescu, Președinta Fundației „ Copăceni VDR ”, Maria Bajura a exprimat un cald și sincer mesaj de mulțumire tuturor că au dat curs invitației și a binecuvântat prezența participanților la ziua de venerație adusă iubitului poet. Spiritul său a dominat festivitatea și este mereu simțit la baștina unde s-a născut. A fost simțit și în mesajul exprimat de Maria Bajura„ Din partea Comitetului organizatoric, a mea personală, vin să salut cu mult drag prezența dumneavoastră la festivalul dedicat Marelui Păunescu, care a murit ca om, dar ca mare poet își continuă viața în inimile noastre. Poezia lui ne face să-l iubim .
    Ne-am dorit ca acest eveniment cultural să contribuie la promovarea creației și activității sale în rândurile copiilor și tinerilor, să ajungă la sufletul tinerei generații , stimulând-o astfel să păstreze valorile naționale ale neamului.Ne-am propus totodată prin organizarea festivalului să descoperim și să stimulăm elevii creativi în domeniul artei și să contribuim la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între organizatori,parteneri și participanți, iar această activitate culturală să devină o tradiție”. Astfel a început cinstirea numelui lui Adrian Păunescu, în această duminică de omagiu marelului intelectual și consătean al copăcenenilor.Prin acest eveniment s-a contribuit în continuare la trezirea conștiinței naționale.
    Gazdă a festivalului, directoarea gimnaziului,Ludmila Purice a salutat oaspeții și participanții la ediția a V-ea și a încredințat că pentru ea și colectivul de profesori și elevi este o onoare să-l cinstească astfel pe Păunescu și să-i păstreze viu spiritul său în gimnaziul care-i poartă numele.

Ea a mai spus că gimnaziul este locul unde i se recită poezia și se învață a iubi neamul și Basarabia după conceptul lui Păunescu, exprimat în creația sa.
Această dragoste au demostrat-o și prin alte gesturi de lumină către Păunescu. Coșuri întregi cu galbene gutui au colectat copiii și profesorii din toată vatra lui Păunescu, ca să facă dar o galbenă gutuie fiecărui oaspete, invitat, participant la festival. Să o aibă lampă la fereastra neuitării a celui care este și va fi poetul- tribun,Adrian Păunescu.
Academicianul Gheorghe Duca , ex- președintele Academiei de Științe din R.Moldova,născut la Copăceni,a mărturisit publicului:„Cel mai fericit m-am simțit nu când am primit titluri științifice, de academician, funcția de președinte al Academiei sau alte titluri și premii.
   Cel mai puternic sentiment de fericire pe care-l trăiesc dintotdeuna este că m-am născut la Copăceni, unde s-a născut și Păunescu. La această ediție a festivalului dedicat acestui titan al neamului rămânesc o să oferim din partea familiei noastre cu mult drag premiul special „Adrian Păunescu ”, unui dintre participanți sau participante care o să fie apreciat de juriu iubitori de creația Păunescu și talentați prin dedicație poetică sau prin interpretarea unui cântec.
   Valeriu Matei a avut nobila misiune de a aprecia lucrările poetice ale participanților la Secțiunea Poezie. Cu diplomă -mențiune au fost apreciate creațiile proprii ale Vanesei Gorea , eleva Gimnaziului din Copăceni,Vlada Scutaru, eleva Liceului Teoretic „Ion Creangă” din satul Rădoaia, Ionela Coțofana de la Liceul„Mihai Eminescu” Sângerei, Daniel Turcu de la Liceul Teoretic „ A.Agapie” din satul Pepeni,Lia Urechianu de la Gimnaziul „ Anton Crihan” din orașul Sângerei. Poeții începători din raionul Sângerei, potrivit aprecierilor lui Valeriu Matei, au ocupat locul II și III pentru creațiile lor. Este vorba de Maria Ciurca , eleva Gimnaziului„ Ion Ignatiuc” din satul Prepelița și Gloria C
rețu, eleva Gimaziului „ Valeriu Matei” din satul Dumbrăvița. Premiul pentru locul I și cea mai reușită creație a fost distribuit participantei de la Drochia, satul Sofia.
Au generat emoții și trăiri publicului inteligent și cald al festivității participanții interpreți.Recitalul cântecelor a fost exepțional prin talentul interpreților, atât din raionul Sângerei, cât și celor de peste Prut și din raioanele republicii. Interpretul Victor Crigan de la Liceul Teoretic „Olimp”din orașul Sângerei, pentru vocea sa cerească,care a răsunat și a ajuns până în eternitatea poetului, a câștigat premiul valoros pentru locul I. În altă categorie de vârstă de premiu pentru locul I s-a bucurat Adriana Aparatu de la gimnaziul Prepelița. Cu premiu pentru locul II au fost apreciați interpreții Alexandru Tofan și Ion Roponică,de la Liceul „Mihai Eminescu” din Sângerei. Ei au evoluat în categoria de vârstă 18-20 ani. Cu căldura dăruirii a fost desemnat talentul interpretativ a lui Corneliu Croitoru de la Gimnaziul„Adrian Păunescu”. Cântecul „Iertare”, interpretat de Tatiana Ciobanu de la Centrul de Creație și Agrement Sângerei, a fost clasificat pe locul III, interpreta  bucurându-se de premiu și Diplomă de merit. Acelaș loc l-a ocupat și Vanesa Gorea cu „ Dor de Eminescu” de la Gimnaziul din Copăceni.
     De premiu special oferit de Mihaela Radu, directorea biblilotecii din Ploiești s-a bucurat Victor Creciun de la Centrul de Creație și Agrement din Chișcăreni. De Premiu Special „ Adrian Păunescu”, oferit de familia Duca , au beneficiat frații de peste Prut- Cozmina -Sânziana Isăcescu de la Liceul Tehnologic din Dumbrăveni , Suceava,care a cucerit juriul și publicul cu cântecul„ Imn pentru Basarabia”.
    Pentru interpretarea cucernicului cântec „Rugă pentru părinți,”scris pe versurile Marelui Păunescu, colectivul vocal, condus de Gheorghe Tăbârță de la Liceul„Olimp” din orașul Sângerei, a fost apreciat de selectul juriu cu Diplomă de Excelență.
    În momentul premierii învingătorilor ,membrul juriului, academicianul Nicolae Dabija nu a putut fără a remarca:„ Am participat la multe activități în raionul DVS, la ședințe ale Cenaclului raional „Floarea neamului”, cel mai bun în toată republica, inclusiv
Festivalul „Galbenă gutuie, m-a determinat să vă spun că la Sângerei, ca nicăieri în alt raion, aveți cele mai multe talente la metru pătrat. Festivalul de astăzi e încă o dovadă în acest sens. Premiu mare îl anunț tuturor. Mulțumesc Mariei Bajura, pentru că datorită ei, implicării, activizmului, ei am putut să-l readucem pe Păunescu la vatră și să-l facem atât de prezent.Meritul Mariei Bajura mai este că în gimnaziu domină spiritul Păunescu și poetul e viu în inimi. Datorită ei, odată cu renovarea Casei memoriale Păunescu și inaugurarea muzeului la vatra Păunescu, satul Copăceni se va tranjsforma într-un Centrul Cultural-Literar și Turistic, care va aduna toți frații, într-o unire, într-o credință și într-o, iubire de PĂUNESCU”.
    Cu simțiri profunde de dragoste pentru poet și neamul românesc ,cu simțiri profunde de recunoștință pentru felul cum a fost organizat Festivalul„Galbenă gutuie” și găzduiți oaspeții prin fior artistic,președintele raionului Grigore Corcodel s-a simțit doar onorat și mândru, inclusiv de noile talente descoperite, de dragostea lor pentru Păunescu și neamul românesc. În mesajul exprimat, președintele s-a referit la cele trei puncte cheie ale creației lui Păunescu: părinții, țara și femeia, dovadă că el își apleacă sufletul și simțirea asupra creației marelui poet. Și a regretat plecarea timpurie a omului Păunescu dintre noi, recitând ruga din poezia poetului, ultima poate, de pe patul de spital:
,,Vă văd pe toți mai buni și mai umani,
Eu însumi sunt mai omenesc în toate,
Dă-mi, Doamne, viață încă niște ani
Și țării mele minimă dreptate…”
    Președinta Fundației Maria Bajura a exprimat calde mulțumiri tuturor care au contribuit la organizarea festivalului, de la parteneri, finanțatori, până la colegii săi de gimnaziu și participanților,moderatoarei Rodica Tolmaci. Președinta a mulțumit că spiritul lui Păunescu care dăinuește în gimnaziu, în sufletul celor ce au onorat festivalul ,i-a unit pe toți întro simțire unică, românească și întro dragoste de cuvântul-strigăt, cuvântul- rugă, cuvântul- furtună și blestem din poezia poetului, prin care neamul românesc, cu siguranță,va dăinui