DISTRIBUIȚI
În poză: participanții la inaugurarea festivalului

Mănăstirea „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel” din localitatea Bocancea a găzduit Festivalul cântecului pacal cu genericul „Pentru tine, Doamne!”. În duminica din 12 mai, în acea aşezare dumnezeiască a pogorât raiul pe pământ . Atât de înălţător şi purificator sufleteşte a decurs festivalul cu tot cuprinsul său. Creştinii prezenţi la mănăstire, cât şi participanţii şi-au umplut sufletele de puritate creştinească, calificând activitatea în cuprinsul ei, drept o biserică a învierii sufletelor, credinţei, spiritului creştinesc.

Cel care ctitoreşte cu har dumnezeiesc mănăstirea, Arhimandritul Pahomii a binecuvântat demararea festivalului şi prezenţa colectivelor folclorice şi vocale, corurilor bisericeşti din întregul areal al raionului, cât şi din raionul Drochia, de la baştina părintelui slujitor: ,,Pe feţele fiecărui văd înscrise sentimentul şi bucuria Învierii. Prin înviere doresc şi Vă binecuvântez să aveţi mântuire. Mă bucur de câtă fericire citesc în sufletele voastre, cu care aţi venit să participaţi la acestă lucrare dumnezeiască, festivalul cântării pascale. E ca o primăvară a sufletelor şi mulţumesc administraţiei raionului,Secţiei de Cultură în persoana lui Valeriu RUSU care nu ostenesc a-l organiza an de an şi a întări credinţa Învierii în fiecare dintre Dvs,” a spus părintele Pahomii.
Treizeci şi unu de colective artistice au participat, susţinute în majoritate de primarii localităţilor. În tot cuprinsul mănăstirii au răsunat cântece dedicate Învierii Domnului, ca mulţumire lui Iisus pentru iertare, bunătate şi pentru „Doamne ajutăl” în toate câte le facem şi-i cerem îngăduinţa. A ajutat răsunetul cântecului însuşi anturajul angelic, de rai al mănăstirii: loc mai curat, mai frumos amenajat şi ctitorit, pe placul îngerilor şi lui Dumnezeu a se odihni aici, nu a mai aflat nimeni dintre cei prezenţi: ,,Am fost prezentă la mai multe ediţii ale Festivalului cântecului pascal. Totdeauna simţeam şi trăiam sentimente de împlinire şi de bucurie a participării. Ediţia actuală însă a fost cu totul deosebită, parcă s-a pogorât Iisus din ceruri şi a mers mână de mână cu părintele Pahomii printe noi toţi”, a mărturisit Ana MATIESCU, directorea Căminului Cultural din satul Heciul Nou.
Gospodinele satelor, începând cu cele de la Biruinţa, Sloveanca, Bălăşeşti şi finalizând cu cele din Prepeliţa şi Slobozia Chişcăreni, Coşcodeni, Bursuceni s-au întrecut la etalarea bucatelor tradiţionale pascale şi a modului de amenajare a unei mese dedicată Învierii Domnului.
Fiecare masă de sărbătoare şi evoluţie a colectivelor cu dedicaţii „Pentru tine, Doamne” au fost apreciate cu Diplome de onoare şi premii, cu admiraţii din partea ctitorilor mănăstirii prezenţi la eveniment, stareţului mânăstirii, membrilor comisiei de apreciere a valorilor şi tradiţiilor pascale prezentate şi păstrate.
În această puritate sufletească şi credinţă ne este salvarea. În aceasta distingem raza de încredere în viitor, câştigăm mântuirea sufletelor, şi dăinuirea binelui, împăcării asupra urii şi dezbinării, care ne macină ţara şi neamul. Activităţi ca festivalul, desfăşurat într-o mănăstire, uneşte şi purifică, ne face mai buni. E ca o biserică vie, cum s-au convins toţi cei care au participat.