DISTRIBUIȚI

Pentru Ala Guzun, primara comunei Bilicenii Vechi (06.02)
Mult stimată primară a comunei noastre, Ala Guzun,
La frumoasa aniversare, pe care a-ți marcat-o ieri, ne alăturăm cu cele mai sincere felicitări și urări de bine.
Vă dorim sincer să aveți parte de sănătate durabilă, fericire în viața personală, bucurii de la cei dragi, noi înpliniri, iar activitățile în care sunteți încadrată să se bucure de succes. Să aveți multă armonie în suflet și Vă mulțumim de zbuciumul, frământările, căutările, curajul și optimismul de care dați dovadă îndeplinindu-Vă funcția de primară.
Întreaga comunitate Vă este recunoascătoare pentru munca pe care o depuneți întru realizarea schimbărilor esențiale în localitatea noastră și Vă apreciază ardoarea cu care luptați pentru cauza oamenilor.
Vă dorim să culegeți cât mai multe roade din eforturile pe care le faceți pentru ca să aduceți oamenilor din localitatea noastră confort și bunăstare.
La mulți și frumoși ani,
Cu mult respect, colegii Primăriei comunei Bilicenii Vechi.

Pentru Ion Galus din orașul Sângerei (08.02)
Stimate domnule doctor și consilier raional,prieten al sufletelor noastre,
Vă felicităm cu prilejul omagierii zilei Dumneavoastră de naștere.
În această zi liminoasă și plină de semnificație,avem deosebita plăcere să Vă adresăm cele mai sincere și cordiale felicitări și urări de bine cu prilejul frumoasei și minunatei aniversări. Această felicitare reprezintă un simbol al aprecierii noastre față de dedicația și atitudinea pe care o aveți pentru munca de zi cu zi.
Fie ca cele schițate de Dvs. să se materializeze și să atingeți noi culmi ale succesului, să Vă fie viața luminată de bucurii și realizări cum este luminat de albul și puritatea halatului ce-l îmbrăcați în fiecare zi, stând la creștetul pacienților raionului. Respirația bucuriei de-o viață s-o trăiți în sânul familiei, a tuturor celor dragi pentru care sunteți un model de viață și de păstrare a făcliei dragostei de oameni. Astăzi avem o oportunitate în plus ca să apreciem înalt eforturile profesionale depuse în realizarea unor scopuri comune bine determinate și să Vă subliniem calitățile profesionale, perseverența,onestitatea și responsabilitatea pe care le manifestați zilnic în abordarea diferitor dificultăți, iar aceste succese sunt obținute grație spiritului de echipă, devotamentului și capacității de a percepe și soluționa cele mai diverse probleme.
Să Vă dea Domnul putere să luptați pentru idealurile Dvs. Să aveți parte numai de clipe minunate, de bucurii și fericire alături de cei dragi sufletului, satisfacție din munca nobilă pe care o profesați.
Visele de astăzi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri, iar gândul bun și fericirea să Vă însoțească mereu. La mulți și binecuvântați ani.
Cu cele mai alese gânduri și urări de fericire, cei mai fideli prieteni, foști pacienți din orașul Sângerei

Pentru Alexandru Albu, din satul Ciucuieni (10.02)
Zilele acestea încă un trandifir de toată frumusețea se atașează la tandrul buchet al vieții, iar noi îți adresăm și pe această cale sincere și calde cuvinte de felicitare, urări de bine. Ai atins vârsta înfloririi, vârsta speranțelor în realitatea noilor obiective, în activitatea cotidiană. Bucuria imensă e a noastră că viața ne-a făcut acest dar dumnezeesc de a te avea în preajma noastră.Pare că nici cuvintele nu sunt în măsură să dea aprecierea valorii și însemnătății tale în viața de familie și a fiecărui dintre noi în parte. Dacă ne simțim iubite, împlinite, fericite, alintate, frumoase este grație ție, dacă avem înălțimi de urcat în viață este asemeni datorită ție ca să nu te dezamăgim, ca să fim bucuria, fericirea și norocul vieții tale. Și pentru că nimic nu este imposibil, să prinzi de ani Timpul și firele anilor să se scurgă într-o clepsidră a eternității, iar Tu să trăiești în cel mai frumos anotimp, pe care, cândva, Cineva Ți l-a ascuns în palme ca pe un dar de începuturi.
Puterile de viață, activitate pentru viitor să sporescă mereu, să rămâi și în continuare omenos, generos, optimist, plin de energie și pătruns de grijile familiei nostre, pentru bunăstarea noastră. Îți mai dorim scumpul nostru soț și tătic, să-ți fie norocul călăuză în viață, iar oamenii buni- prieteni adevărați. La mulți și minunați ani.
Cu multă dragoste și afecțiune, soția și copiii

Pentru Anatol Belous, parohul Bicericii „ Sfântul Ierarh Nicolae” din comuna Iezărenii Vechi (10. 02)
Prea Cucernice paroh, prieten de credință a sufletelor noastre,Vă felicităm cordial cu ocazia zilei de naștere. Vârsta care o împliniți este una superbă, care Vă remarcă tinerețea, implicarea în viața de toate zilele a enoriașilor și în cea a comunității. Sunteți un trimis de excelență a lui Dumnezeu printre noi. Mai sunteți, în viața de zi cu zi, în afara Bisericii, un om deosebit, un familist, soț,tătic de încredere, iubitor,model pentu fiecare familie din comunitatea noastră. La o vârstă atât de tânără sunteți profund în cunoașterea vieții înconjurătoare. Ați reconstruit lăcașul, ați soluționat toate problemele legate de acest proiect și ați împăcat inima tuturor. Duceți cu sfințenie creștinească și cu spirit gospodăresc lucrări pentru sufletul creștinilor.
Prea Cucernice părinte, Vă dorim ca Bunul Dumnezeu să reverse binecuvântarea și harul Său peste Dumneavoastră, să Vă apere de orice primejdie și întristare, să Vă umple inima de bucuria mântuirii ca, după o viață duhovnicească, să Vă învredniciți de Împărăția Cerurilor. Să aveți de la soare lumină, de la creștini stimă, de la flori- gingășie, de la familie- bucurii și de la Bunul Dumnezeu- mântuire.
Să ne trăiți și să ne păstoriți mulți ani fericiți.
Cu profund respect, enoriașii comunei Iezărenii Vechi

Pentru Maria Brânzilă, din orașul Sângerei (13.02)
Stimată și distinsă Maria Brânzilă, felicitându-Vă cu ordinara aniversare, ce o veți sărbători de curând, Vă urăm cu toată sinceritatea, remercabile succese, realizări dintre cele mai meritorii pe târâmul activității ce o desfășurați, cutezanță și noi perspective reale de afirmare și, neapărat,dragoste,fericire, bucurii de la cei scumpi și dragi sufletului, sănătate durabilă, fapt care V-ar permite să împărțiți cu dăruire din capacitățile Dumneavoastră deosebite și ani frumoși de viață.
La frumoasele dimensiuni și înălțimi ai ajuns prin muncă și jertfire mare, prin înțelegere și prin multă bunăvoință, răbdare, cumsecădenie, intelițență. Printre toate grijile, poverile, problemele de rutină, păstrați nimbul feminității, a zâmberului, a sclipirii bunătății sufletului, emanați energie pozitivă. Țineți piept tutoror încercărilor profesionale și familiale, nevoilor… Având un suflet de o rară bunătate, știți să iubiti pe toți deopotrivă și le sunteți sprijin în toate.
Dragă omagiată, Vă mai dorim ca sufletul să Vă fie permanent plin de bucurii, iar barca vieții să plutească mereu pe oceanul fericirii. Pe tot parcursul vieții să aveți parte de oameni buni, care să Vă aprecieze și să se bucure de reușitele Dvs. Noi Vă admirăm și Vă dorim urcușuri înalte.
Cu înaltă gratitudine, prietenii din Sângerei