DISTRIBUIȚI

Pentru Maria Bogdan, din satul Heciul Vechi (03.05)
La buchetul de ani ai vieții distinsa doamnă Maria Bogdan, o talentată profesoară de limba maternă, mai adaugă o etapă de împliniri, poate cea mai frumoasă, mai memorabilă și importantă.
Cei care Vă cunosc, colegii și amicii, pot afirma unanim că pe parcursul anilor ați demonsrat din plin elevate calități profesionale și aptitudini în domeniul educației, deținând și desfășurând o activitate prodigioasă în procesul de formare a noastră.
Blândă și gingașă în același timp, dar și insistentă, emanați energie și căldură pentru toți cei care Vă înconjoară. Pentru noi veți rămâne profesoara noastră adorată, stimată, apreciată…
Ziua Dumneavoastră de naștere ne oferă frumoasa ocazie de a Vă adresa sincere felicitări și urări de noi împliniri. Admirăm cuvântul rostit de Dumneavoastră, din sufletul și cartea înțelepciunii care sunteți. Vă cunoaștem ca pe un izvor dătător de cunoștințe, de bunătate, o doamnă cu puternicul simț al răspunderii, perseverentă în realizarea scopurilor propuse și consecventă în apărarea intereselor copiilor, colegilor etc.
Și pentru că nimic nu este imposibil, să prindeți de aripi Timpul și firele anilor să se scurgă într-o clepsidră a eternității, iar Dumneavoastră să trăiți în cel mai frumos anotimp, pe care, cândva, cineva vi l-a ascuns în palme ca pe un dar de începuturi. Primiți din partea noastră plecăciuni de respect, luminată și rafinată ființă.
Cu sincere considerațiuni și urări de fericire, foștii discipoli, prietenii din or. Sângerei