DISTRIBUIȚI

Frumoasa mănăstire Bocancea este colțișorul de rai unde își îndeplinește misiunea preoțească demnul Arhimandrit Pahomii (în imagine). De peste douăzeci de ani părintele slujește cu credință și smerenie la altarul Domnului, fiind flacăra vie a credinței pentru toți creștinii care îl cunosc și îl prețuiesc.
Lilia Cumpătă, directoarea Gimnaziului „Iu. Boghiul”

Prea Sfinția Sa are o activitate rodnică în ascultările încredințate spre păstorie și ne face să fim onorați de faptul că avem un asemenea Arhireu exemplar în cuprinsul raionului.
Dragostea cu care îl înconjoară creștinii, ordinea și liniștea din anturajul Prea Sfinției Sale sunt cele mai grăitoare dovezi că este unul dintre cei demni arhipăstori care nu-și precupețește puterile pentru îndreptarea turmei pe calea mântuirii. Este o legendă, un mărturisitor al lui Hristos luminat de har, care își poartă crucea cu smerenie și dragoste. Te copleșește prin prezență, dar nu că este dominator, ci pentru bunătatea, pacea și modestia care transpiră de pe chipul acestui călugăr.
Predicile și sfaturile sale duhovnicești au făcut din mănăstire loc de mare pelerinaj. La 22 mai Prea Cuvioșia Sa își va sărbători ziua de naștere. Cu această ocazie ne îndreptăm și noi gândurile către părintele Pahomii, mulțumindu-i lui Dumnezeu că ne-a dăruit un asemenea preot destoinic.
Părinte Pahomii, în zi de sărbătoare ne rugăm Maicii Domnului și Fiului Său, Dumnezeului nostru să Vă dăruiască sănătate de fier, răbdare de oțel și înțelepciune de aur, pentru ca și de acum înainte vorba Dumneavoastră blândă și înțeleaptă să ne fie alinare și îndemn la fapte bune, iar exemplul de slujitor vrednic al altarului să ne fie nouă spre mântuire.
Vă dorim ca lumina oricărui răsărit de soare să Vă aducă bucurii, iar fiecare amurg să Vă fie luminat de dumnezeiască înțelepciune. Vă mulțumim că sunteți alături de noi sprijinindu-ne cu sfaturi și cu rugăciune neîncetată. Rămâneți în continuare făclie vie poporului binecredincios.