Educația este ceea ce supraviețuiește

Educația este ceea ce supraviețuiește

100
DISTRIBUIȚI

Recent, Liceul Teoretic „Alecu Russo” din Săngereii Noi a găzduit seminarul directorilor adjuncți pentru educație din instituțiile de învățământ preuniversitar cu genericul: „Educația în spiritul valorilor și asigurarea drepturilor copiilor – factor prioritar în promovarea școlii prietenoase copilului, parteneriatelor.”
Seminarul a fost, cu adevărat, o paradă a tehnicilor educaționale. S-au desfășurat șase ore publice. Orele structurate conform ultimilor cerințe ale pedagogiei moderne au servit drept model de evenimente instrucționale.
Pe parcursul orelor de dirigenție s-a creat un mediu confortabil pentru autoevaluarea și autodeterminarea elevilor. S-a constatat, că cunoașterea drepturilor și respectarea lor sunt condițiile esențiale ale libertății.În atenția centrală a fost pusă educația în spiritul valorilor și asigurarea drepturilor copiilor. Acestea au fost demonstrate în cadrul orelor publice desfășurate de dirigintile: Lucia GRAMĂ, Angela DISEATNIC, Aurica NEGRU, Igor CRIHAN, Mariana ZASTAVNEȚCHI.
Cartea de vizită a instituției prezentată de Valentina Caplinscaia, directoarea liceului a demonstrat că în instituție sunt create condiții și posibilități întru motivarea pentru autorealizarea, autodeterminarea cu succes a copiilor și CD. Doamna directoare este o bună gospodină și manageră, care apreciază mult satul, liceul.
Trayningul cu subiectul: „Școala și familia-parteneriat educațional fundamental”-prezentat de Irina ȘCOLNIC, directoarea adjunctă pentru educație a accentuat, că astăzi imperativele vieții cer organizarea comunicării eficiente atât la lecțiile de predare- învățare, cât și în afara orelor de curs…

Continuarea o puteți citi în ziarul numărul 9 din această săptămână

Galina PELEVANIUC, director adjunct pentru educație,
gimnaziul Mărinești