DISTRIBUIȚI

Un adevărat pedagog trebuie să aibă ținută, dicție, logică impecabilă în expunerea materiei, manieră de a suscita interesul auditoriului, de a-l face să se pătrundă de adevărul, importanța și necesitatea de a însuși cele auzite, de a- l provoca la discuții, ghidându-i în făgașul atingerii scopului propus. Acesta este, în linii mari, portretul fizic și moral al directoarei gimnaziului din satul Ciuciuieni, Angela Albu.
Un parcurs profesional impecabil – astfel am putea caracteriza activitatea pedagogică a Angelei Albu, profesoară de geografie și directoarea gimnaziului din satul Ciuciuieni.
Din debutul carierei sale a înțeles că a fi dascăl înseamnă, în primul rând, a fi generos. Imperiul generozității nu este accesibil tuturor, numai cei mai merituoși au permisul de a intra în acest univers pentru a aprinde flacăra cunoașterii ce luminează întru binele celor dornici de carte.

Continuarea citiți în nr. 32 din 21 august 2020