DISTRIBUIȚI

La răspântie de anotimpuri, când natura lasă în urmă vremuri reci… uneori chiar geroase și trece spre înviere și renaștere s-au născut în lume două personalități marcante care au îmbrățișat cel mai captivant și mai superior domeniu al activității umane – știința.
Suntem onorați să-i avem în preajma noastră, a chimiștilor, să trăim și să activăm alături de ei și împreună cu ei, să ne bucurăm de sugestiile, sfaturile lor, să ne îmbogățim din cunoștințele și experiența lor.
Este vorba de doi academicieni care au văzut lumina zilei în raionul Sângerei la un interval de doi ani și două zile, inclusiv:
Gheorghe Duca – născut la sfârșitul iernii ( 29 februarie 1952) în satul Copăceni și Tudor Lupașcu – născut la începutul primăverii (2 martie 1950) în satul Flămânzeni.
Din anii de școală ambii protagoniști au îndrăgit chimia, fiind primii nu doar în clasa de studiu, dar și la nivel raional, ceea ce le-a permis să participe și să obțină locuri de frunte la olimpiadele republicane, fiind ghidați și instruiți de reputatul profesor de chimie Grigore Duca, tatăl academicianului Gheorghe Duca.
Ambii au absolvit facultatea de Chimie a Universității de Stat din Moldova, au realizat tezele de doctorat și de doctor habilitat, orientând cercetările spre aplicarea bazelor fundamentale ale chimiei în soluționarea unor probleme sociale, preponderent – a celor de mediu.
Astfel, îi unește pe academicieni și faptul că au ales ca domeniu de cercetare mediul ambiant, din care academicianul Gheorghe Duca a fondat școala de Chimie Ecologică în Republica Moldova, iar academicianul Tudor Lupașcu–școala de Chimie a Adsorbanților Carbonici.
Colaborările științifice ale acestor doi profesori, care durează mai mult de 30 de ani, au condus la realizări științifice fundamentale și aplicate, publicate în reviste științifice naționale și internaționale de mare valoare cu caracter de impact valoros, cele mai importante dintre ele fiind:
• Stabilirea legităților de autoepurare a apelor fluviului Nistru și râului Prut.
• Elaborarea și implementarea tehnologiilor de potabilizare a apelor naturale poluate cu nitrați, ioni de amoniu, ioni de fier și mangan, hidrogen sulfurat, mineralizări excesive, substanțe humice, etc.
• Elaborarea, brevetarea și implementarea unor noi procedee de obținere a preparatelor utile, care manifestă proprietăți unicale antimicotice, antiinflamatorii, antibacteriene și anticancerigene, inclusiv în domeniu utilizării integrate a produselor secundare din industria vinicolă (procedee de obținere a uleiurilor, enotaninurilor, acidului tartic etc.)
Lucrările științifice realizate în comun au fost expuse la diferite saloane de invenții din Belgia, Elveția, România, Coreea, China, Rusia, Ucraina, Republica Moldova și apreciate cu diplome și medalii de aur, argint și bronz.

Continuarea citiți în nr.11 din 12 martie 2021