DISTRIBUIȚI

Odată cu venirea primăverii se atestă o situaţie ecologică dezastruoasă în localităţile noastre, atât în intravilan cât şi în extravilan de a lungul traseelor, precum şi în zonele sanitare de protecție a corpurilor de apă.
Recent, Inspectoratul Ecologic de Stat a emis o dispoziție cu privire la organizarea şi desfăşurarea “Campaniei de primăvară privind salubrizarea şi amenajarea localităţilor”, care va avea loc în perioada 01 martie- 22 iunie 2018, și a acţiunii „Râu curat de la sat la sat” , ce se va desfășura în perioada 01 martie – 05 iunie curent.
În cadrul campaniei de salubrizare este formată o comisie a reprezentanților ai IES, CSPS și ANSA, care vor efectua controale în fiecare primărie din raion în vederea examinării situației ecologice și sanitare, și respectarea legislaţiei ecologice de către persoanele fizice, juridice și cu funcție de răspundere în vederea gestionării deşeurilor. Majoritatea depozitelor destinate deşeurilor nu sunt gestionate corespunzător. Din această cauză o parte din deşeuri sunt depozitate în afara perimetrilor atribuiți, astfel extinzând suprafaţa depozitelor.
În scopul asigurării desfăşurării eficiente a acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor recomandăm autorităților publice locale s-a elaboreze planul privind organizarea bilunarului cu indicarea responsabililor și a acțiunilor concrete care urmează să fie efectuate.
În fiecare localitate acțiunile de salubrizare vor cuprinde etapele de: lichidare a tuturor gunoiştilor stihiinice cu recultivarea terenurilor eliberate de deşeuri , amenajarea depozitelor (gunoiştelor) autorizate conform cerinţelor sanitare şi ecologice, stabilirea zilelor sanitare în localităţi, efectuarea lucrărilor de curăţare şi amenajare a terenurilor spaţiilor verzi, zonelor reverane de protecţie a râurilor şi bazinelor acvatice, amenajarea cimitirelor .
O dată cu venirea primăverii încep lucrările de grădinărit, care generează producerea deșeurilor vegetale, unde conform legislației în vigoare este interzisă incendierea resturilor vegetale, a deșeurilor menagere de construcție și industriale. Astfel, vă recomandăm să practicați compostarea acestora, transmiterea intreprinderilor autorizate sau evacuarea desinestătătoare la gunoiștile autorizate a localităților.
Alexandru BENCOVSCHI, inspector principal al Inspectoratului Ecologic