Direcţia Finanţe Sîngerei

Direcţia Finanţe Sîngerei

138
DISTRIBUIȚI

Anunţă:
concurs pentru ocuparea funcţiei temporar absentă de:
Specialist superior, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului.

Cerinţe specifice minime:
• 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
• abilităţi de utilizare a computerului;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul finanţelor publice;
• studii superioare.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 15 zile de la data publicării anunţului, începînd cu data de 01.11.2019 pînă la data de 21.11.2019 (inclusiv) următoarele documente:
– Formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009);
– Copia buletinului de identitate;
– Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
– Copia carnetului de muncă ;
– Cazierul judiciar;
– Certificatul medical;
Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă sînt plasate pe pagina oficială a Consiliului raional Sîngerei, www.singerei.md, rubrica „Funcţii vacante”.

Concursul va avea loc în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Informaţii suplimentare la tel: 0262 2-17-59
Email: directia.finantesingerei@mail.ru