DISTRIBUIȚI

Ieri, la 40 de zile de jale copleșitoare, noi, profesorii, elevii și preotul Ioan de la biserica ,,Sfântul Nicolae” satul Heciul Vechi ne-am rugat la Dumnezeu să-l așeze în rândul celor drepți și buni, să-l miluiască pe scumpul nostru părinte spiritual Nicolae Dabija, Poetul și Omul care va rămâne etern prin moștenirea literară, crezul patriotic, dragostea de limba română, de ,,Literatura și Arta”, prin denumirea Gimnaziului ,,Nicolae Dabija”.
Să-i fie eternă amintirea în inimile și sufletele noastre.
Colectivul profesoral al Gimnaziului
,,Nicolae Dabija”,
satul Heciul Vechi