Cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare

Cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare

63
DISTRIBUIȚI

Agricultura constituie unul dintre sectoarele cheie pentru raion și are o pondere considerabilă în creșterea economiei locale. În preajma Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria Alimentară, plugarii din raion au încheiat anul agricol 2017-2018, care a fost unul destul de dificil, dar totuși cu rezultate pe potriva eforturilor depuse. Satisfacția împlinirii am avut-o la unele culturi aparte. Obținerea rezultatelor se datorează muncii sârguincioase a mecanizatorilor, specialiștilor din domeniu, cât și implementării tehnologiilor avansate, utilizării tehnicii și utilajului modern, parcului de tractoare reînnoit. Îmi exprim convingerea, că prin munca, experiența și harul Dumneavoastră de buni gospodari, veți asigura și de acum înainte o creștere constantă a rodniciei hectarului la toate culturile agricole. Rămâneți în continuare mândria raionului prin demnitate, vrednicia și marea dragoste față de glia străbună, care Vă caracterizează și înnobilează din plin.
În numele Consiliului Raional, Aparatului Președintelui Raionului și al meu personal, Vă adresez sincere urări de sănătate durabilă, putere de muncă, energie și optimism, împliniri pe potriva aspirațiilor și doleanțelor, bunăstare și căldură în căminele familiale. Fie ca anul viitor să fie unul binecuvântat cu recolte bogate.
Cu adâncă considerațiune, Vasili MARANDIUC,
Președintele Raionului