CU PRILEJUL PRIMULUI SUNET

CU PRILEJUL PRIMULUI SUNET

27
DISTRIBUIȚI

E 1 septembrie și noi iarăși revenim pe tărâmul cunoștințelor – tărâm care nu se uită nici peste vară, nici peste ani, dar rămâne ca punct de pornire în marea misiune de a fi OM.  

            Dragi elevi, școala vă așteaptă pentru a vă intriga și dezvolta noi abilități de creație și ingeniozitate. Fie ca în acest drum să fiți marcați de perseverență, dragoste de neam și nu în ultimul rând, să aveți încrederea că viitorul poate fi făurit cu multă dăruire. Valorificați informațiile acumulate și îmbogățiți bagajul spiritual continuu, pentru a dobândi capacitățile necesare profesionaliștilor din diferite domenii.

Atât pentru părinți, cât și pedagogi, această zi este una semnificativă, fiindcă începutul este marcat de emoții și așteptări. Relația profesor – părinte este cheia către conștiința și inima elevilor, de aceea ea trebuie dezvoltată în așa măsură încât să dea roade. Ghidați de noblețe, dedicație, perseverență și omenie, profesorii rămân a fi Cei ce seamănă lumină în întreaga societate, Cei datorită cărora se cuceresc noi culmi și Cei fără de care nu ar exista viitor educațional.

Din numele Consiliului raional, aducem felicitări tuturor celor ce participă la procesul de învățământ, dorindu-le putere de muncă, bună înțelegere și tendința de a duce faima raionului prin aplicarea cunoștințelor căpătate pe băncile instituțiilor școlare.

 

Cu profund respect, Grigore Corcodel, Președintele raionului Sângerei