DISTRIBUIȚI

Marcarea acestei zile constituie un prilej de a atrage atenția asupra necesității protejării factorilor de mediu, reprezintă un îndemn de a acționa unitar pentru salvarea patrimoniului natural și reamintește cât de grave pot deveni consecințele, dacă nu se manifestă grijă permanentă față de mediu.
Stimați angajați din domeniul protecției mediului, în numele Consiliului raional și al meu personal, îmi exprim gratitudinea pentru munca depusă de Dumneavoastră și Vă doresc multă sănătate, putere de muncă în continuare și să manifestați implicare și interes în activitatea de zi cu zi ca cetățenii din raion să se bucure de un mediu de trai înverzit, salubru și sănătos. Răbdare și energie cât mai multă. Fie ca această zi însemnată să trezească în sufletul fiecăruia cât mai mult avânt și putere pentru un viitor sănătos și prosper.
Cu alese considerațiuni, Grigore Corcodel, Președintele raionului

Astăzi când progresul tehnico-științific înaintează cu pași rapizi, prea puțini oameni conștientizează cum să facă pentru a nu dăuna mediului înconjurător. Dumneavoastră Vă revine sarcina de a avea grijă ca natura ce ne înconjoară să corespundă parametrilor ecologici, care constituie un factor decisiv în creșterea sănătoasă a umanității. Vă suntem profund recunoscători pentru eforturile de care dați dovadă zi de zi nu doar în lupta cu rău făcătorii, ci și la amenajarea cu gust a teritoriilor localităților raionului. Vă dorim mulți ani, prosperitate, mult succes în activitate, pace și liniște în sufletele Dvs.
Arcadie Covaliov, Primarul orașului Sângerei și satului Vrănești