DISTRIBUIȚI

Consilierii raionali s-au întrunit în şedinţa extraordionară, unde au abordat şi s-au expus pe marginea unui spectru larg de probleme şi proiecte de decizii. Unele au ţinut de redistribuirea mijloacelor bugetare, altele de expunere pe marginea notificărilor parvenite de la Oficiul Teritorial Bălţi a Cancelariei de Stat.

În debutul şedinţei consilierul Gheorghe Cazacu, anunţat că absenteză, şi-a exprimat îndignarea şi a cerut explicaţii pentru faptul că nu a fost anunţat şi nici nu a primit invitaţie pentru participare la şedinţă. În privinţa desfăşurării şedinţelor şi consilierul Petru Gherman a exprimat obiecţii pentru faptul că multe proiecte de decizii li se înmânează întârziat, pe ultima sută de metri, chiar în începul şedinţei la care trebuie să se pronunţe.
În rândul proiectelor de decizii din ordinea de zi acceptată, consilierilor li s-a cerut aprobarea iniţierii procedurii de achiziţionare a serviciilor juridice de reprezentare a intereselor Consiliului raional Sângerei în instanţele de judecată.

Proiectul de decizie a fost elaborat la propunerea preşedintelui raionului. Au fost aduse şi explicaţiile în necesitatea achiziţionării acestor servicii. Potrivit notei explicative: ”În gestiunea serviciilui juridic şi resurse umane se află în examinare de catre instanţele judecătoreşti 10 acţiuni de contigios administrativ. Reprezentarea este făcută de un singur colaborator, Teodor Donos care nu reuşeşte calitativ de a participa la toate şedinţele preconizate.” Au fost solicitate 50 de mii de lei pentru servicii juridice. Alt proiect de decizie înaintat spre examinare a vizat iniţierea unui birou de avocaţi.

Continuarea citiți în n.20 din 21 mai 2021