DISTRIBUIȚI

Ședința de joi,14 octombrie s-a lăsat mult așteptată or,a fost amânată fie din cauza pandemiei, fie din motiv că s-a dorit niște remanieri în ecuația de guvernare (despre această eventuală remaniere se vorbește mai demult).Examinarea chestiunilor la ședința comisiei buget și finanțe a decurs fără probleme prin urmare ne-am așteptat că examinarea acestora va trece mai leger în cadrul ședinței propriu zile. Dar nu a fost să fie or, în cazul unor chestiuni care țineau de casarea unor calculatoare discuțiile au ajuns pe linie moartă. În consecunță în loc de 2 ore discuțiile s-au prelungit până la 3.5 ore.

Consilierii au aprobat Raportul Direcției Finanțe privind executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2021 la partea de venituri în sumă de 82666.2 mii lei și la partea de cheltuieli în sumă de 78674.5 mii lei, conform prevederilor anexei, parte integrată a prezentei decizii. Executorii de buget vor întreprinde acțiunile ce se impun pentru: Asigurarea îndeplinirii integrale a planurilor de venituri și cheltuieli aprobate în buget.
S-a efectuat de asemenea modificarea, alocarea/realocarea unor mijloace financiare din sursele bugetare. Astfel urmează să fie mai puține mijloace financiare la lucrări de reparație a acoperișului și a fațadei clădirii secției de pediatrie – 200 000 lei lei în loc de 500 000 lei; se abrogă finanțarea a 120000 lei pentru procurarea unui aparat de anestezie ” și abrogarea a 700 000 lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație a monumentului de for public „Monumentul Eroilor căzuți la datorie” din orașul Telenești. Vor fi alocate mai puține mijloace pentru servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic la reparația acoperișului și izolarea pereților clădirii IMSP Centrul de Sănătate Telenești și Secția Consultativă a IMSP Spitalul Raional și la „lucrări de reparație la Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri”.
Totodată s-a aprobat alocarea din soldul bugetar disponibil al Consiliului Raional, mijloace financiare în mărime totală de 1 968516.00 lei, care urmează a fi utilizați pentru procurarea echipamentului medical pentru a fi transmis cu titlu gratuit Secției Chirurgie, efectuarea lucrărilor de reparație în Secția de Pediatrie a Spitalului Raional Telenești, efectuarea lucrărilor de reparație în incinta blocului administrativ a Consiliului Raional; elaborarea proiectului tehnic pentru renovarea monumentului de for public „Monumentul Eroilor Căzuți la Datorie” din orașul Telenești, etc.

Continuarea citiți în n.43 din 22 octombrie 2021