DISTRIBUIȚI
În poză: copii în roluri, pe scenă

Gimnaziul „Anton Crihan” din oraşul Sângerei implementează de mult timp reforma de incluziune a copiilor cu nevoi speciale. În rezultatul acesteia, circa 70 de copii au parcurs procesul de incluziune şi sunt integraţi. Datorită mediului favorabil creat în instituţie, ei au învăţat să se simtă egali în clasă, la lecţii, pe scenă şi în viaţă. Atitudinea că sunt un tot întreg a demonstrat şi activitatea dedicată cu implicarea lor activă.

Copii au fost încadraţi în programul festivităţii pregătite prin prizma poveștii lui ION CREANGĂ „Fata babei şi fata moşneagului”. Mesajul lansat prin spectacolul la care au participat, a fost că ei pot rămâne oricând în poveste. Acesta a fost susţinut prin aplauze şi prin bucuria de pe chipurile lor. Sentimentul de multă demnitate l-au trăit prin participarea la Concursul „Starturi vesele”. Toţi au fost egali în participarea la probele concursului, unde a învins prietenia şi bucuria comunicării între ei. În altă etapă a activităţii,la dorinţă, unii au pregătit poezii ca să vină Moş Crăciun şi au fost aplaudaţi de cei prezenţi: pofesorii, părinţii lor, dar şi reprezentaţii CCF şi UNICEF Moldova, care susţin şi veghează implementarea reformei privind incluziunea copiilor mai speciali. Atât în timpul desfăşurării programului festiv, cât şi în cel de activitate de zi cu zi, alături cu ei împreună sunt cadrele de sprijin: Ana SOLTAN, Natalia SINCOVSCHI, Adriana ORHEI, cât şi specialista logoped Galina ANDRIUŢĂ.
Copiii au fost mult încurajaţi de bucuria de pe feţele părinţilor pentru faptul că ei sunt importanţi şi egali. Mare şi expresivă le-a fost mirarea că darurile de la Moş Crăciun pentru ei au sosit şi au fost răsplătiţi pentru curaj şi participare.
Potrivit directoarei instituţiei, Elizaveta CURCIUC, „ne-am obişnuit cu ei, încât nu facem diferenţe.
Suntem prima instituţie în raion care ne-am încadrat în reforma de incluziune şi am acceptat-o. Ne-am asumat anjagamentul comun pentru eliminarea barierelor şi crearea oportunităţilor de acces la educaţie pentru copii. Simţim bucuria lor şi a părinţilor, inclusiv sprijinul şi aprecierea din partea CCF şi UNICEF Moldova”.