DISTRIBUIȚI

Suveranitatea națională aparține poporului, care o exercită în mod direct prin organele sale reprezentative în formele stabilite de Constituție. Legea fundamentală este rodul aspirației de libertate a poporului nostru. În ea sunt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină statul nostru, separarea puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic, și altele. Constituția este baza juridică a întregii legislații, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituțional și normativ.
Zilele acestea am discutat cu unii cititori chestiunea în ce măsură Legea Supremă asigură funcționarea statului de drept și apără drepturile omului? Ce este și ce trebuie să fie Constituția pentru țară și cetățeanul simplu? Reprezintă sau nu Constituția Republicii Moldova un garant al drepturilor omului?

Vasile Burcă, 67 de ani: „Republica Moldova se confruntă cu grave probleme de loialitate, în condițiile în care Rusia încearcă să reia controlul asupra statului independent, în timp ce armata rusească se află pe teritoriul republicii. Societatea noastră are nevoie de Constituție în calitate de instrument al integrării sociale, care să funcționeze realmente, prin spiritul și fiecare literă a sa. Consacrând valorile politice, ideologice și morale, sub semnul cărora este organizat și funcționează sistemul politic. Constituția reprezintă garanția esențială a ordinii de drept și urmărește instituirea unui echilibru politic și a armoniei sociale. Ea ar trebui să servească drept prag hotărâtor. Sună frumos ceea ce am spus. Da, acesta este visul nostru, a cetățenilor care locuim în această țară. În realitate această lege supremă niciodată nu a garantat drepturile noastre.”

Ludmila Țutenco, 43 de ani: „În condițiile unei democrații rău certată de mentalitățile trecutului, nu trebuie să ne mire faptul că Legea Fundamentală a statului nu asigură efectele dorite. Mă umilește la cetățenii noștri nepăsarea, faptul că se mulțumesc cu ceea ce au și că poate va veni cineva să-le rezolve problemele grave, numai nu ei. Nu văd în viitorul apropiat mari schimbări în stat, deoarece cei mai luminați, informați oameni au plecat să locuiască într-o lume unde li se respectă drepturile. Viitorul nostru este oricum influiențat și depinde de forțe internaționale care nu au interesul de a distruge nucleul intelectualității.”

Continuarea citiți în nr. 27-28 din 24 iulie 2020