DISTRIBUIȚI

La ședința ordinară a Consiliului Orășănesc Sângerei care au avut loc la 7 aprilie curent aleșii locali au examinat 34 proiecte de decizii pregătite și puse la ordinea zilei. Ședința a fost o expresie a unirii consilierilor prin grijile legate de viața cetățenilor și schimbarea la față a orașului și infrastructurii sale. Discuția pe marginea proiectelor de decizii și mersul ședinței a fost ghidată de alesul local Viorel Onceanu, ales în calitate de președinte al ședinței.

În debutul ședinței, la propunerea consilierului Andrei Vreme trei dintre chestiuni au fost retrase din ordinea de zi , pentru o abordare ulterioară. Acestea s-au referit la inventarierea și reevaluarea terenurilor și mijloacelor fixe gestionate de Întreprinderea Municipală„ Apă Canal” și cu privire la elaborarea studiului de evaluare a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare. Consilierii prin votul lor majoritar și-au rezervat dreptul să mai lucreze asupra acestor chestiuni. Cât privește chestiunea cu numărul 33 „Cu privire la darea de seamă a primarului orașului și satului Vrănești” ei au decis să fie păstrată în ordinea de zi , iar edilul să susțină acest proiect . Situația data s-a întâmplat în ultima etapă a ședinței, membrii consiliului luând act de raportul de activitate al primarului pe perioada ianuarie – decembrie 2021. Elena Panciuc , contabila – șefă a primăriei a venit în fața aleșilor locali spre aprobare cu raportul „Cu privire la executarea bugetului primăriei orașului pentru anul 2021” . 

Continuarea citiți în n.17 din 15 aprilie 2022