DISTRIBUIȚI

Zilele trecute Consilierii raionali au fost convocați în ședință extraordinară, în afara programului lor obișnuit. Convocarea ședinței a fost cerută de mai multe probleme, fără drept și loc de amânare. Ședința a avut caracter deliberativ, prin prezența activă a 19 consilieri, din numărul total de 33. La lucrările ședinței nu s-au prezentat consilierii socialiști, care constituie 10 la număr și alți membri ai Consiliului, nefiind expuse motivele absenței lor.
Ca și în ședința precedentă, președinte a fost ales consilierul Gherasim Tofan.

Spre deosebire de alte ședințe, este prima dată de la instituirea acestui consiliu când ședința s-a desfășurat în conlucrare constructivă și cu temele bine făcute acasă, inclusiv în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate. Pe foarte multe domenii și chestiuni așteptate de cetățeni a fost nevoie de aprobarea și consensul aleșilor locali. Prin proiectul de decizie propus spre discuție și aprobare de autorul Mihai Curciuc, șeful interimar al Direcției Educație, a avut nevoie de aprobarea rețelelor de clase pentru anul de studii 2020-2021. Proiectul de decizie a fost aprobat în unanimitate. Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei a avut nevoie de aprobarea a mai multor proiecte de decizii: privind organizarea și funcționarea Serviciului Social Suport Monetar, adresat persoanelor și păturilor social-vulnerabile, fără această decizie nefiind posibilă acordarea ajutorului social, nemijlocit bănesc. A fost nevoie de acordul aleșilor raionali și pentru problema respectării drepturilor copiilor aflați în dificultate.

Continuarea citiți în nr. 44 din 20 noiembrie 2020