DISTRIBUIȚI

Recent, președintele raionului Sângerei, Grigore Corcodel a participăt la Conferința Internațională „Perspectivele Politicii de Dezvoltare Regională”, eveniment desfășurat în incinta Guvernului Republicii Moldova.

Specificăm că întrunirea a fost organizată de către Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord”, finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova. Conform agendei, aceasta este axată pe analiza viziunii asupra dezvoltării regionale din Republica Moldova, potențialul socio-economic al regiunilor din RM, provocări și perspective, suportul GIZ în domeniul politicii de dezvoltare regională cît și instrumente de dezvoltare, inovare și specializare inteligentă, subiectele expuse de către Ana Mardare, secretar de Stat, MIDR, Petru Veverița, manager de proiect MSPL, Angela Dumitrașco, consultant național GIZ, Adrian Mariciuc, director general adjunct ADR Vest.
Totodată, oaspeții din România, Sorin Maxim, director general ADR Vest și Vasile Asandei, director general ADR Nord-Vest, au vorbit despre experiența României în domeniul dezvoltării regionale în UE.