DISTRIBUIȚI

Consiliul raional Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante:
– Specialist superior în cadrul Serviciului raional arhivă
Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe panoul informațional la sediul Consiliului raional Telenești și pe pagina web: telenesti.md
Telefon de contact: 0258 2 20 50
e-mail: consiliul@telenesti.md / posta@telenesti.md


Primăria or.Biruința, rn.Sângerei anunță petrecerea concursului pentru suplinirea funcției temporar vacante de specialist pentru Reglementarea Regimului Funciar, pe perioadă determinată (pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani (28.07.2024)

Criterii de selectare:
Studii superioare;
Experiență de lucru;
Vechimea în muncă nu mai puțin de 1 an;
Cunoașterea calculatorului;
Posedarea limbii de stat.
Actele necesare:
Cererea de participare;
CV-ul
Formularul de participare
Copia actelor de studii
Copia buletinului
Certificatul medical
Setul de documente se va depune la secretarul consiliului or.Biruința, pînă la data de 18 februarie 2022 ora 16:00. Pentru detalii formați: 026230773.
Concursul pentru suplinirea funcției vacante va avea loc în incinta primăriei la data de 24 februarie 2022, ora 14:00.
Valentina RUSU, primara or.Biruința


Primăria Izvoare anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante la instituția de educație timpurie, grădinița „Izvoraș”.
Candidații pentru ocuparea postului prezintă la primăria comunei Izvoare, în termen de 14 zile, din ziua publicării în presă a anunțului următoarele acte de participare:
– cerere de înscriere la concurs, conform modelului specificat în anexa nr.1 a Regulamentului
– copia actelor de studii,
– copia actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
– certificatul medical din care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic ,eliberat de medicul de familie, neuropsihic pentru exercitarea funcției, eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog.
– cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere,
– proiectul planului de dezvoltare pentru 5 ani,
cuprinsul dosarului în două exemplare.
Actele vor fi depuse la primăria comunei Izvoare.

Informații suplimentare la tel: 026238447, 026238448 sau 068420092, cod.1007601002430,
Poșta electronică: primizvoare@mail.ru.