DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Drăgănești, cu sediul în satul Drăgănești, organizează concurs pentru suplinirea funcției vacante de
șef al Bibliotecii Publice Locale.

Dosarele de concurs se depun în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, la sediul primăriei comunei.
Doritorii de a participa la concurs trebuie să întrunească următoarele criterii:

  1. Studii corespunzătoare domeniului de activitate aferent funcției ( secundare, profesionale, tehnice, postsecundare sau universitare). Categoria de calificare constituie un avantaj:
  2. Capacitatea de a aplica, transfera și combina cunoștințe și deprinderi de muncă;
  3. Capacitatea din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii:
  4. Posedarea cunoștințelor de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet):
  5. Posedarea limbii de stat.
    Telefon de contact: 0 262 39 642
    Primar, Sergiu Dubenco