CONCURS pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de director al instituțiilor preșcolare “Licurici”...

CONCURS pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de director al instituțiilor preșcolare “Licurici” și „Romanița” din comuna Suhuluceni raionul Telenești.

11
DISTRIBUIȚI

Denumirea autorității publice: Primăria comunei Suhuluceni.

Sediul de organizare a concursului: Primăria comunei Suhuluceni.

Denumirea funcției publice vacante: Director al instituției preșcolare „Licurici”din s.Suhuluceni

    Director al instituției preșcolare „Romanița”

                                                               din s. Ghermănești

                                                               Condițiile de participare:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Are studii superioare universitare;
 • Are o vechime în activitatea didactică de cel puțin 2(doi) ani;
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 • Cunoaște limba română;
 • Este apt/ă din punct de vedere medical;
 • Nu are antecedente penale;
 • Nu a fost concediat/ă în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l, m, n din Codul Muncii al Republicii Moldova.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor de director al instituţiilor de învăţământ preșcolar “Licurici” și „Romanița” depun personal sau prin reprezentant(la sediul primăriei), prin postă sau e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

Cerere de participare la concurs;

 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile actelor de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae perfectat după modelul Europass;
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical fizic, neuropisihic, pentru exercitarea funcției;
 • Cazier juridic sau declarația pe propria raspundere;
 • Proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani.

Anunțul este publicat în săptămînalul ”Ecoul nostru”

 Ultima zi de depunere a dosarelor : 21 august anul 2022, ora 17-00.

Informații suplimentare la numărul de telefon: 025875266, e-mail: primaria.suhuluceni@gmail.com