DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Drăgănești, cu sediul în satul Drăgănești, organizează concurs pentru suplinirea funcției vacante de
șef al Bibliotecii Publice Locale


Dosarele la concurs se depun de la 22 ianuarie 2021, la sediul Primăriei comunei Drăgănești.
Doritorii de a participa la concurs trebuie să întrunească următoarele criterii:

  1. Studii corespunzătoare domeniului de activitate aferent funcției ( secundare, profesional; tehnice, postsecundare sau universitare). Categoria de calificare constituie un avantaj;
  2. Capacitatea de a aplica, transfera și combina cunoștințe și deprinderi de muncă;
  3. Capacitatea din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
  4. Posedarea cunoștințelor de operare la calculator
    ( Word, Excel, Power Point, Internet);
  5. Posedarea limbii de stat.
    Telefon de contact: 0 262 39 642 Primar, Sergiu Dubenco