DISTRIBUIȚI

Direcția Educație Sângerei anunță concurs repetat pentru ocuparea funcțiilor vacante, după cum urmează:
-specialist (funcție publică) în Aparatul DE (biologie/chimie);
-șef al Centrului Metodic;
-specialist-metodist, Centru Metodic (aria curriculară – Arte. Tehnologii. Sport).

Candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante prezintă actele de participare la concurs la Direcția Educație, în termen de 14 zile calendaristice din ziua publicării în presă a avizului.
Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului accesați site-ul Direcției Educație Sângerei.