CONCURS:

CONCURS:

28
DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Căzănești, raionul Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de: Director al Grădiniței de copii din satul Căzănești și director al Grădiniței de copii Vadul-Leca, la data de 21.09.2022.

      Persoana candidată va întruni următoarele condiții de participare la concurs:

  • deține cetățenia Republicii Moldova;

    2) studii superioare universitare;

    3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

    4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
    5) cunoaște limba română;

    6) este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea 

      funcției;
    7) nu are antecedente penale;
    8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) și n) din Codul  

      muncii. Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal,   în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
         1)  cererea de participare la concurs, specificată în anexa 1 la Regulament;

  • copia actului de identitate;
  • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică  a candidatului;
  • copia/copiile actului/actelor de studii;
  • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.
  • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  • Proiectilul planului de dezvoltarea instituției, pentru 5 ani.

  Data limită de depunere a dosarelor candidaților este 20.09.2022, ora 15-00 la sediul primăriei Căzănești.

Adresa și date de contact: satul Căzănești, strada Dorului 45, raionul Telenești, tel. 1-258-72295,

0-25872236,e-mail: pr.cazanesti@gmail.com.