DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Dobrogea Veche, anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist pentru reglementarea regimului funciar.
Dreptul de a participa la concurs îl au cetățenii Republicii Moldova, care corespund cerințelor de încadrare în funcțiile respective, prevăzute de legislația în vigoare, precum și cerințelor specifice funcției publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar.
Scopul general a funcției de specialist pentru reglementarea regimului funciar: ținerea cadastrului funciar, ca bază a impozitării, ținerea Registrelor contractelor de arendă funciară după categorii de terenuri, delimitarea, formarea și înregistrarea bunurilor imobile, contribuția la îndeplinirea bugetuluui primăriei, eficiența de activitate a primăriei.
Sarcini de bază a funcției de specialist pentru reglementarea regimului funciar;
-Ținerea Registrelor cadastrale de evidență a deținătorilor de terenuri;
-Prezentarea consiliului spre aprobare a proiectelor de decizii ce țin de problemele funciare;
-Contribuirea la buna funcționare a primăriei comunei.
Sarcini de bază specialist pentru reglementarea regimului funciar:
-Organizarea activității sectorului agricol;
-Evidența resurselor naturale, folosirea rațională și corectă a terenurilor agricole cât și a celor sub construcție;
-Păstrarea hotarelor administrative a localității.
Acte necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii și a certificatelor de perfecționare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul juridic.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului, pe adresa: satul Dobrogea Veche, raionul Sângerei, la secretarul comisiei de concurs. Concursul se va desfășura pe data de 1 martie 2021. Informații la tel: 0 (262) 59 3 60; 0 (262) 59 398.