DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Heciul Nou, Sângerei anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante de director al IET ,,Albinuţa” din s.Heciul Nou, Sângerei
Candidații pentru ocuparea funcției nominalizate prezintă actele de participare la concurs la primăria comunei Heciul Nou, în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării în presă a avizului.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, cu o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani, posedă limba romănă (pentru angajare în localitățile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituțiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaște limba română la nivel de comunicare și limba respectivă ), sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86, alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii al Republicii Moldova.
Candidații pentru ocuparea funcţiei prezintă la primărie următoarele acte de participare la concurs:
– Cererea de înscriere la concurs, conform modelului specificat în anexa nr.1 al Regulamentului;
– Copia actului de identitate;
– Copiile actelor de studii;
– Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;
– Curriculum vitae perfectat după model Europass, modelului specificat în anexa nr.2 al Regulamentului;
– Certificatul medical din care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru și narcolog), pentru exercitarea funcției;
– Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
– Cuprinsul dosarului în două exemplare.
Actele vor fi depuse la Primăria comunei Heciul Nou,biroul secretarului Consiliului comunal.
Informații suplimentare la tel:026257331