DISTRIBUIȚI

Primăria Văsieni, raionul Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcției publice
( de execuție) vacante de contabil-șef.

Candidații pentru ocuparea funcției publice (execuție) vacante de contabil-șef depun la primăria Văsieni, raionul Telenești ( personal sau prin reprezentant) dosarul de concurs.
Dosarul se depune ( prin poștă sau e-mail) în termen de 20 zile calendaristice din data publicării anunțului.

Telefon de contact:0 258 55 311
;e-mail: primaria,vasieni.tl@gmail.com