DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Coșcodeni, raionul Sângerei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director IET„ Izvoraș” , din satul Flămânzeni comuna Coșcodeni.

Condițiile de participare la concurs:
-deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
-studii superioare universitare;
-vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
-cunoașterea limbii române;
-este apt din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic) pentru executarea exercitarea funcției;
-lipsa antecedentelor penale;
-nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin.(1) LIT..1)m) și n) din Codul Muncii.

Persoanele interesate, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, vor depune personal, prin poștă sau prin e-mail dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte obligatorii:

Cere de participare la concurs conform modelului
Copia actului de identitate
Copia actului/actelor de studii
Copia actelor care atestă vechimea în activitatea didactică
Curriculum vitae conform modelului
Certificat medical (din care rezultă că sunt apți medical )
Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere
Proiectul planului de dezvoltare a instituției în viitoarea funcție pentru 5 ani

Dosarele vor fi depuse la secretara Consiliului local, în incinta primăriei comunei Coșcodeni sau prin e-mail: primariacoscodeni@bk.ru
Informații suplimentare la tel. De contact 0 262 36 331