DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți cu sediul or. Sângerei, solicită prezența lui Prisacari Svetlana domiciliată în satul Grigorești, raionul Sângerei în calitate de pârât, la ședința judiciară stabilită pentru data de 02.09.2020 la ora 10:00, în biroul 12. str. Testemițeanu 4, or. Sângerei, pe cauza civilă la acțiunea înaintată de Prisacari Igor către Prisacari Svetlana privind fixarea pensiei de întreținere în sumă bănească fixă.
Judecătoare, Hristina Craveț

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezentarea lui Dragan Andrei Gheorghe, a.n. 24.03.1977, originar și cu ultimul domiciliu în raionul Sângerei, satul Chișcăreni, în calitate de pârât la ședința judiciară stabilită pentru data de 17 iulie 2020, ora 12:00, în biroul 16, str. Testemițeanu 4, or. Sângerei, (incinta Judecătoriei Bălți, sediul Sângerei) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Agenția Teritorială Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină împotriva lui Andrei Dragan cu privire la încasarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală.
În caz de neprezență cauza va fi examinată în lipsa DVS.
Judecătoare, Mihaela Scripliuc