CITAȚII PUBLICE

CITAȚII PUBLICE

33
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, cu sediul în orașul Sângerei,  în conformitate cu art.108 CPC RM, solicită prezentarea pârâtului Vejdel Valeriu, domiciliat în raionul  Sângerei, satul Chișcăreni pentru data de 18.10.2022, ora 10.30 la ședința judiciară ( or. Sângerei, str. Testimițeanu nr. 4 biroul 9) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de către A.T. Vest a CNAM către Vejdel Valeriu privind încasarea  primei de asigurare obligatorie de asistență medicală.

În caz   de neprezentă cauza va fi examinată în lipsa  Dvs.

Președintele ședinței, judecător, Iurie Malcoci.