CITAȚII PUBLICE

CITAȚII PUBLICE

29
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, cu sediul în orașul Sângerei,  în conformitate cu art.108 CPC RM, solicită prezentarea pârâtului Ignatiuc Ion, născut la 20.01. 1999 cu adresa orașul Sângerei, strada Mihai Eminescu 9,  pentru  data de  23 septembrie 2022, ora 10.30 în ședință judiciară ( str. Testemițeanu, nr. 4 biroul 7 or. Sângerei) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de către  Victoria Ignatiuc împotriva lui Ion Ignatiuc privind desfacerea căsătoriei și încasarea cheltuielilor de judecată..

În caz   de neprezentă cauza va fi examinată în lipsa  Dvs.

Judecătoare, Diana Balan

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezentarea pârâtei Petrenco  Irina, domiciliată în raionul Sângerei, orașul Biruința, strada Prieteniei 7/14,pentu data de 29. 09. 2022, ora 09.00 la ședința judiciară ( or. Sângerei, str. Testimițeanu nr. 4,biroul 10) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Vlas Stanislav către Petrenco Irina cu privire la

declararea valabilității contractului de vânzare- cumpărare.

În caz de  neprezență cauza va fi examinată în lipsa DVS.