DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, cu sediul în orașul Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezența lui Glib Cristian Vasile domiciliat sat Pepeni raionul Sângerei în calitate de pârât, la ședința judiciară stabilită pentru data de 24.02.2021 la ora 09:00, în biroul 12, str. Testimițeanu 4, or.Sângerei, pe cauza civilă la acțiunea înaintată de Brega Vasilisa către Glib Cristian privind încasarea prejudiciului material și moral.
Judecător, Hristina Craveț