DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți cu sediul în or. Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezentarea pârâtului, Rudeanu Mihail Ion (a.n. 08.01.1990, domiciliat în r. Sângerei, s. Rădoaia) pentru data de 15 iunie 2020, ora 10:00 în ședința judiciară (str. Testemițeanu nr. 4, biroul 14 or. Sângerei) pe cauza civilă la cererea de chemare în judecată intentată de Rudeanu Cristina împotriva lui Rudeanu Mihail privind încasarea pensiei pentru întreținerea copilului minor.
În caz de neprezență cauza va fi examinată în lipsa DVS.
Adrian Clevada, judecătorul Judecătoriei Bălți, sediul Sângerei

Judecătoria Bălți cu sediul în or. Sângerei solicită prezența lui Zdorov Alexandru dom. în s. Sângereii Noi r-ul Sângerei, în calitate de pârât, la ședința judiciară stabilită pentru data de 23.06.2020 la ora 09:30, în biroul 12, str. Testemițeanu 4, or. Sângerei, pe cauza civilă la acțiunea înaintată de Zdorov Ala către Zdorov Alexandru privind încasarea pensiei alimentare și stabilirea domiciliului copiilor minori.
Hristina Craveț, judecător