CITAȚIE

CITAȚIE

69
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, (sediul Sângerei), în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezența cet. Ceban (Urozhenco) Ecaterina anul nașterii 22.05.1988 cu ultimul domiciliu  în satul Romanovca raionul Sângerei,  în calitate de pârâtă  la ședința judiciară pentru data de 25 august 2022, ora 11.00  în biroul 16,l ( str. Testimițanu 4, biroul 7 orașul Sângerei) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Constantin Ceban împotriva Ecaterinei Ceban  cu privire la desfacerea căsătoriei.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa pârâtei

Judecătoarea Judecătoriei Bălți cu sediul în Sângerei,  Mihaela Scripliuc