CITAȚIE PUBLICĂ

CITAȚIE PUBLICĂ

9
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu articolul 108 CPC RM, solicită prezentarea cetățeanului CIBOTARU GHEORGHE anul nașterii 24. 07.1978 cu ultimul domiciliu în raionul Sângerei, satul Rădoaia, în calitate de pârât la ședința judiciară stabilită pentru data de 28 noiembrie 2023, ora 12. 30 în biroul 15, strada Testimițanu nr. 4, or. Sângerei, (incinta Judecătoriei Bălți, sediul Sângerei) pe cauza civilă  intentată la cererea de chemare în judecată  depusă de CIBOTARU LUDMILA împotriva lui CIBOTARU GHEORGHE cu privire la desfacerea căsătoriei și încasarea pensiei pentru întreținerea copilului minor.

În caz de neprezență cauza va fi examinată în lipsa pârâtului.